Na svojom webovom portáli chcem predstaviť svoje fotografie. Najčastejšie a najradšej sa venujem fotografovaniu prírody.                 Na prírode ma očaruje jej nefalšovaná krása.